Chuyên Mục: Thủ Thuật Máy Tính

Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi VCRUNTIME140u Trong Windows Khi Cài Corel

HocLed.Com hướng dẫn các bạn cách xử lý lỗi VCRUNTIME140u khi cài corel hoặc mở một ứng dụng bất kỳ trên window. Thực tế, VCRUNTIME140.DLL là một phần mở rộng của ứng dụng Runtime Library của Microsoft C có kích thước khoảng 86 KB, nằm trong thư mục System 32 và được cài đặt bởi Microsoft Visual Studio. […]

Khắc Phục Xử Lý Lỗi CorelDraw Báo Error 38

Rất nhiều bạn gặp trường hợp bị lỗi corel như lỗi bản quyền bên cạnh đó còn có các lỗi khác như: Lỗi Error 38, lỗi mất thanh công cụ trong corel